New collections

Ombré Cherry Gold

View Collection

Ombré Saphirre & Ruby

View Collection

Baltic Cognac Cocktail Classic

View Collection

HoneyBee Gold

View Collection

OysterShell Gold

View Collection

SeaStar Gold

View Collection
Celem realizacji projektu jest promocja marki Gielo s. c. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych. Wymiernym efektem realizacji projektu będzie nawiązanie trwałych relacji biznesowych, które w dalszej perspektywie umożliwią dalekosiężny rozwój firmy, wzrost rozpoznawalności marki oraz osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników rezultatu zmaterializowanych na bazie generowanych przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu na eksport oraz podpisanych kontraktów handlowych.

<strong>Wartość projektu:</strong> 1 076 150 PLN
<strong>Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:</strong> 737 250 PLN