Neue Kollektionen

Ombré Cherry Gold

Sammlung anzeigen

Ombré Saphirre & Ruby

Sammlung anzeigen

Baltic Cognac Cocktail Classic

Sammlung anzeigen

HoneyBee Gold

Sammlung anzeigen

OysterShell Gold

Sammlung anzeigen

SeaStar Gold

Sammlung anzeigen
Celem realizacji projektu jest promocja marki Gielo s. c. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych. Wymiernym efektem realizacji projektu będzie nawiązanie trwałych relacji biznesowych, które w dalszej perspektywie umożliwią dalekosiężny rozwój firmy, wzrost rozpoznawalności marki oraz osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników rezultatu zmaterializowanych na bazie generowanych przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu na eksport oraz podpisanych kontraktów handlowych.

<strong>Wartość projektu:</strong> 1 076 150 PLN
<strong>Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:</strong> 737 250 PLN